قابل توجه کسانی که می خواهند IP مر بوط به اینترنت آنها برای جلو گیری از هکر و هک شدن مخفی بماند ؟!!!!!1

 

دو نرم افزار8.9
UltraSurf و Easy_Hide_IP_1.6 فیلتر شکن و مخفی کردن آی پی

 

نکته : » نر م افزار مخفی کردن ای پی به دلیل فیلتر بودن از فیلتر شکن استفاده می کنیم !!!!!!

 

کسانی که می خواهند نر افزارمخفی کردن ای پی و فیلتر شکن را دریافت کنند : با ید در سایت زیر عضو شوند

 

و حد اقل یکبار در پیش بینی مسا بقات بصورت حقیقی شرکت کنید .

 

و نام کار بری را برای ما ارسال کنید و ایمیل خو تا به ایمیل شما ارسال شود

 

 

 

پیش بینی مسا بقات فوتبال

 

 

روش کار :

اول هیچه صفحه ای یا یا هو مسنجر را با ز نمی کنید به اینتر نت وصل می شوید بعد نر م افزار فیلتر شکن را

اجرا می کنید صبر کنید که 3 گزینه پر شود و پیغام
Successfully connected to بنویسد اگر این پیغام

امد Failed to connect to server از اول بر نامه را اجرا کنید.نر م افزار مخفی کردن

Ip را اجرا کنید و گزینه ی hide ip به فشارید تا ای پی مخفی و گزینهی get new ipرا برای عوض کردن ای پی به فشارید و حالا قادر به باز کردن صفحات وب هستید

 

 

با تشکر بکرانی


دسته ها :
سه شنبه پانزدهم 5 1387
X