در قسمت های اخر خواهیم دید که جومونگ یک امپراطوری واسه خودش درست می کنه وشاه میشه (در کشوری به نام گوگوریو که خودش تاسیس کرده) وبا برادرش دای سو(که اونم در بویو شاه شده) شریک می شه(البته باز هم باهم دشمنن ولی مجبوریه) و به کشور هان حمله میکنه و به اون ها غلبه میکنه وبزرگترین امپراطوری کره رو به وجود میاره ودرضمن سوسونو هم حالا زن شاه(جومونگ) و ملکه ی کشورشه و باهم متحد شدن ولی تو اخر سریال می بینیم که زن اول جومونگ که فکر میکرد مرده نمرده بوده وزنده بوده وبانو سوسونو مجبور میشه بخاطر بچه هایی که از شوهر مرهومش داره از جومونگ جداشه وبره یک کشور دیگه واسه بچه هاش تاسیس کنه وشاهزاده یوری که از خون جومونگه و از زن اولش بعد از مرگه جومونگ به پادشاهی میرسه در اخر فیلم گفته میشه جومونگ در ۴۰ سالگی میمیره و دای سو برادرش هم به دست نوه ی جومونگ کشته میشه وبویو نابود میشه وسوسونو هم واسه پسراش یه کشور تاسیس میکنه.
دوشنبه نوزدهم 12 1387


هه موسو یکی ازبهترین شمیرزنان وتیراندازانه که طی اتفاقاتی با بانو یوهویا ازدواج میکنه هه مو که درفکرتشکیل یه دولت جدیدونجات اوارگانه بادوست خود گیوم وا که خودش ولیعهد بویو دوست صمیمیه خلاصه طی یه اتفاقاتی وقتی هه موسو برای نجات گروهی ازاوارگان رفته میفهمه بهش کلک زدن وهه موسو رو دستگیر میکنن وچشماشو کور میکنن وبانویوهویا میخواد بره پیشش ولی گیوم وا نمیزاره ومیگه اگه بری توروهم میکشن ولی یوهویا میگه من باید بهش بگم که ازش باردارم ولی گیوم وا نمیزاره خلاصه یوهویا برای نجات جون فرزندش مجبورمیشه با گیوم وا ازدواج کنه وجومانگ ما بزذگ میشه وطی یه سری اتفاق میشه جومانگ(به معنای تیرانداز ماهر)منبع : موبایل پارس:سایت رسمی تاجر پوسان وجومونگ

بقیه در ادامه مطلب


هه موسو یکی ازبهترین شمیرزنان وتیراندازانه که طی اتفاقاتی با بانو یوهویا ازدواج میکنه هه مو که درفکرتشکیل یه دولت جدیدونجات اوارگانه بادوست خود گیوم وا که خودش ولیعهد بویو دوست صمیمیه خلاصه طی یه اتفاقاتی وقتی هه موسو برای نجات گروهی ازاوارگان رفته میفهمه بهش کلک زدن وهه موسو رو دستگیر میکنن وچشماشو کور میکنن وبانویوهویا میخواد بره پیشش ولی گیوم وا نمیزاره ومیگه اگه بری توروهم میکشن ولی یوهویا میگه من باید بهش بگم که ازش باردارم ولی گیوم وا نمیزاره خلاصه یوهویا برای نجات جون فرزندش مجبورمیشه با گیوم وا ازدواج کنه وجومانگ ما بزذگ میشه وطی یه سری اتفاق میشه جومانگ(به معنای تیرانداز ماهر)

همین موقع ها هم جومانگ وسوسونو ازهم خوششون میادجومانگ وسوسونو میشن لیلی ومجنون همدیگهاما نه که به این دوتا خوشی نیومده تویکی ازجنگ ها جومانگ گم میشه وهمه فکرمیکنن جومانگ مرده سوسونو هم به خاطر اینکه زن برادر بدجنس جومانگ یعنی داسو نشه میره بامحافظش ازدواج میکنه ووقتی جومانگ پیدا میشه قیافش اینجوری میشهجومانگم میبینه دیگه کارازکارگذشته وبه خاطر اسرار بقیه میره با یه دختر خوب و خانم به اسم یه سویا ازدواج میکنه که البته این دختر بود که جون جومانگ رو نجات دادواین داسو نامرد سوسونو رو هم به عروسی جومانگ دعوت میکنه وبااینکه هردوشون ازدواج کردن ولی بازم دلاشون پیش همه اینم سوسونو که بیچاره داره از غصه میمیرهاما دنیا همین جوری نمیمونه و جومانگ از قصر بویو میره تا خودش یه ملت جدید به وجود بیاره ولی پادشاه زنشو تو قصر به عنوان گروگان نگه میداره تا یه موقع جومانگ به بویو حمله نکنه

جومانگ به دنبال راه پدرش میره که یه ملت تازه رو به وجود بیارهتواین وسطم سوسونو شوهرشو تویکی از جنگ ها ازدست میده ودوتا پسرش یتیم میشنمادر جومانگم هرطور شده زنو بچه جومانگو از قصر فراری میده تابرن پیش جومانگ ولی توراه یه اتفاقاتی براشون پیش میاد که همه فکرمیکنن سربازای بویو اونا رو کشتن وجومانگم کلی ناراحت میشه بیچاره حتی یه بارم بچشو ندیده بود خلاصه دیگه یه جریاناتی پیش میاد وبرای اینکه قبیله جومانگ وسوسونو باهم متحد بشن اونا باهم ازدواج میکنن وبعد ازسالها انتظار به هم میرسن البته جومانگ هنوزم به خاطر مردن زن وبچش خیلی ناراحته
پادشاه جومانگ وملکه سوسونوولی یه اتفاق دردناکم توی جشن اتفاق میوفته زن جومانگ (یه سویا)وبچش(یوری)بالاخره به قصرمیرسن ولی چه رسیدنی بیچاره یه سویا وقتی میبینه عروسی جومانگ وسوسونو به خاطر اینکه اتحاد بین قبیله ها بهم نخوره میره

یه توضیح:یه سویارفت چون اگه میموند به خاطراینکه زن اول بود اون ملکه میشد ودراین صورت قبیله سوسونو موافقت نمیکردن براهمین یه سویاو یوری بی سروصدارفتن بدون اینکه اصلا کسی بفهمه اون اونجا بوده۱۵سال میگذره وهمه به خوبی وخوشی زندگی میکنن وجومانگ حکومت کوگوریو روتشکیل داده وخلاصه خوشن واسه خودشونولی ازاونجایی که خوشی به این سوسونوی بیچاره نیومده طی اتفاقاتی یه سویا ویوری(زن وبچه جومانگ پیدامیشن)همه ازپیداشدن اونا خوشحالن ولی پسرای سوسونو زیاد خوشحال نیستن احساس میکنن که یه رقیب تازه براشون پیداشده وپسربزرگ سوسونو که ازاین میترسه که یوری بخواد بجای اون ولیعهد بشه میخواد علیه جومانگ توطئه بچینه که سوسونو به موقع میفهمه وجلوشو میگره ونمیزاره کسی بفهمه ولی میبینه فایده نداره پسرضربه روحی بدی خورده وسوسونو یه تصمیم اساسی اما سخت میگیره

سوسونو پیش جومانگ میره ویاد خاطرات گذشته میوفته وبه جومانگ میگه خوشحالم که هنوز عاشق منی ولی من باید ازاینجا برم اگه اینجا بمونم ممکنه اتحادمون بهم بخوره ازاونورم یه سویا میگنه نه من باید برم خلاصه سوسونو به یه سویا میگه توزن اول جومانگ ملکه شدن حق توئه من میرم ویه ملت جدیدروبه وجود میارم خلاصه سوسونو میره وجومانگ بعدازاون حرکت میکنه ومیره بالای تپه میره وازاون بالا رفتن عشقشومیبینه واینجوری ناراحت میشه وسوسونو هم بااینکه خیلی ناراحته ولی اون بادوتا پسراش میره ویه ملت جدید رو به وجود میاره وجومانگ درسن 40سالگی میمیره ویوری پادشاه میشهمنبع : موبایل پارس:سایت رسمی تاجر پوسان وجومونگ


دوشنبه نوزدهم 12 1387

برای یافتن پاسخ سوالات تبیان صورت سوال را در گوگل تایپ کنید سپس روی اولین سایت کلیک کنید وجواب را ببینید!

 

برای دیدن قسمت های بعدی افسانه ی جومونگ درگوگل تایپ کنید "افسانه ی جومونگ" ویا "افسانه ی جومانگ" سپس با کمی گشت وگذار سایت مورد نظرتان را بیابید. 

دوشنبه نوزدهم 12 1387

قفل گذاری روی پوشه

برای این کار مثل زیر عمل کنید.

1- از منوی
Start روی Run کلیک کنید تا منوی Run ظاهر بشه خوب حالا توش تایپ کنید cmd و اینتر بزنید تا ms-dos promt ویندوز ظاهر بشه

2-خب حالابه درایوی که پوشه توشه برید

3-خب حالا فرمان
ren رو اجرا کنید و یه فاصله بدید و اسم پوشه رو وارد کنید و بازم یه فاصله و ودوباره اسم پوشه رو وارد کنید واین فرق که بعد از اسم پوشه بدون هیچ فاصله ای یه نقطه بذارید و کد زیرو بدید

({2559
a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0})

یعنی مثل این خط فرمان:

x:ren folder folder.{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}

تذکر: به جای(
x) اسم درایو و به جای folder اسم پوشه خودتونو بدید.

4-خب حالا اینتر کنید و تمام . توی محیط ویندوز به جایی که پوشه بوده برید اگه خوب کارتون رو انجام داده باشید فلدر به شکل یه قفل در اومده

5- برای برگردوندن این پوشه به حالت اولیه باید تمام مراحل رو انجام بدید فقط توی تغییر نام از اون کد استفاده نکنید . 
قفل گذاری روی پوشه برای این کار مثل زیر عمل کنید.

1- از منوی
Start روی Run کلیک کنید تا منوی Run ظاهر بشه خوب حالا توش تایپ کنید cmd و اینتر بزنید تا ms-dos promt ویندوز ظاهر بشه

2-خب حالابه درایوی که پوشه توشه برید

3-خب حالا فرمان
ren رو اجرا کنید و یه فاصله بدید و اسم پوشه رو وارد کنید و بازم یه فاصله و ودوباره اسم پوشه رو وارد کنید واین فرق که بعد از اسم پوشه بدون هیچ فاصله ای یه نقطه بذارید و کد زیرو بدید

({2559
a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0})

یعنی مثل این خط فرمان:

دسته ها : علم و رایانه
شنبه بیست و یکم 10 1387
افزایش سرعت اینترنت این کارو حتما بکنید تا سرعت اینترنتتون تا ده برابر افزایش پیدا کنه . این کار باعث میشه هر صفحه ای برای دومین بار یا بعد از اون که میخواد باز شه به سرعت هر چه تمام باز بشه.

توجه: اگر مراحل رو انجام دادید و در ابتدا تغییری احساس نکردید اون رو پاک نکنید چون تو جایی که شما فکرش رو نمیکنید به کمکتون میاد بدون اینکه شما بفهمید.

ابتدا به Start برید و تو Run تایپ کنید Regedit و Enter بزنید.
حال به دنبال این عبارت بگردید:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings]
سپس در سمت راست پنجره به دنبال این عبارات بگردید:
MaxConnectionsPerServer -1
MaxConnectionPerl_OServer -2
ممکنه این دو عبارت رو مثل من نداشته باشید پس روی ...

صفحه سمت راست ، کلیک راست کنید و از قسمت [New]، روی [DWORD] کلیک کنید.
سپس عبارت شماره 1 را بنویسید . برای عبارت شماره 2 هم همین مراحل را انجام بدید. حالا روی عبارتهای ساخته شده دو بار کلیک کنید و در قسمت [Value data] برای گزینه اول عدد 8 و برای گزینه دوم حرف a را وارد کنید و سیستم  
دسته ها : علم و رایانه
شنبه بیست و یکم 10 1387
محققان دانشگاه ژنو در سوئیس موفق به کشف سیگنالی شدند که سرعت حرکت آن از سرعت نور بیشتر است. در دنیای خارق العاده کوانتوم و مکانیک کوانتومی، پدیده ای به نام درگیری ذرات با یکدیگر وجود دارد به این معنی که اگر دو ذره که به شدت با هم در ارتباطند را از یکدیگر جدا کرده و در فاصله طولانی از هم نگه داریم ،علی رغم فاصله ای که بین آنها وجود دارد، در صورت بروز تغییر در یکی از ذره ها دیگری نیز دچار تغییر خواهد شد.این پدیده توسط دکتر دانیل سالارت و همکارانش در دانشگاه ژنو مورد بررسی قرار گرفت. وی دو فوتون نور مرتبط و درگیر به هم را در آزمایشگاه به فاصله 18 کیلومتر از یکدیگر دور کرد و با بررسی خصوصیات هر یک از آنها دریافت که با تغییر در هر کدام دیگری نیز متحول می شود. وی این آزمایش را بر روی جفتهای زیادی از فوتونها انجام داد که نتایج به دست آمده مشابه نتیجه اولیه بود.با مشاهده این نتایج محققان به این نتیجه رسیدند که بین این دو ذره سیگنالی در حال حرکت است که خصوصیات یکی را به دیگری منتقل می کند.بر اساس گزارش NewScientist، محققان بر این باورند که این سیگنال باید سرعتی 10000 بار بیشتر از سرعت نور داشته باشد تا بتواند خصوصیت یک فوتون را به دیگری منتقل کند.نظریه دیگری که این تیم ارائه داد مبنی بر این است که سنجش خصوصیات یک فوتون به سرعت بر روی فوتونهای دیگر نیز تاثیر می گذارد.منبع: مهر
دسته ها : علم و رایانه
شنبه بیست و یکم 10 1387
 منظور از تغذیه صحیح چیست؟داشتن یک رژیم متعادل با انواع و اقسام غذاها، بسیار مهم می باشد، چرا که این رژیم بر روی سلامتی بدن اثر مثبتی می گذارد.اگر به اندازه کافی از غذاهای سالم و مفید نخوریم و یا بیش از حد غذاهای ناسالم مصرف کنیم، هر دوی این ها باعث به خطر انداختن سلامتی می شوند.آیا می دانید یکی از عوامل ایجاد بیماری قلبی ، رژیم غذایی نامناسب می باشد. بسیاری از بیماری ها به علت نداشتن تعادل در مصرف مواد غذایی ایجاد می شوند، مانند: استخوان های ضعیف و شکننده ، بیماری های پوست، کمبود انرژی و بسیاری دیگر.اما منظور از تغذیه صحیح چیست؟ تغذیه صحیح این نیست که به طور غیر واقعی لاغر بمانید و یا خود را از غذاهایی که دوست دارید، محروم کنید. بلکه تغذیه ای درست است که انرژی زیادی به شما بدهد، احساس سرزندگی کنید و خود را سالم بدانید.*برای داشتن یک تغذیه صحیح باید بدانیم چه غذاهایی مفید هستند. این دانستن به این معنا نیست که چه بخوریم، بلکه باید بدانیم چه مقدار مصرف کنیم. *در ابتدا غذاهایی که مغذی می باشند و غذاهایی که به خوردن آنها علاقه دارید را شناسایی کنید. بعد آرام آرام غذا را بجوید و مزه غذاها را احساس کنید. بسیار مهم است که غذا را با علاقه بجوید. *در هنگام غذا خوردن، هر گونه استرس و پریشانی را از خود دور کنید. در حالت استرس، عمل هضم  غذا به خوبی صورت نمی گیرد و عوارضی از قبیل: کولیت(التهاب روده)، زخم معده و سوزش سر دل روی می دهد.*در هنگام غذاخوردن از کار کردن، رانندگی، دعوا یا نگاه کردن به تلویزیون(مخصوصا برنامه های مهیج و پریشان کننده و همچنین اخبار) دوری کنید.*قبل از شروع خوردن غذا، نفس عمیقی بکشید یا آهنگ ملایمی را گوش کنید یا شمع روشن کنید. اینها باعث ایجاد محیطی آرام و بدون دغدغه هنگام صرف غذا می گردند.*از خودتان بپرسید که آیا گرسنه هستم و یا سیر شده ام؟ به راستی چند ثانیه طول می کشد که مغز به بدن بگوید سیر شده یا گرسنه است. پس آرام غذا بخورید تا متوجه احساس سیری خود بشوید.*روز خود را با خوردن یک صبحانه سالم شروع کنید تا بدن بتواند سوخت و ساز خود را افزایش دهد. این نکته را از یاد نبرید که اگر در صبحانه غذای کاملی بخورید، نسبت به سایر وعده های غذایی بهتر است، چون برای سوزاندن کالری دریافتی به اندازه کافی وقت دارید و گذشته از آن کمتر در طول روز گرسنه می شوید.  رژیم متعادل چیست؟کلید یک رژیم سالم و متنوع، مصرف هر نوع غذای سالم می باشد. این رژیم شامل مقدار زیادی میوه ها و سبزیجات، نان، غلات، سیب زمینی و مقدار ناچیزی چربی و قند می باشد. این رژیم باید بر اساس RDA باشد. RDA، موسسه ای می باشد که مقدار غذای روزانه را برای سلامت شخص، بیان می کند. هرم راهنمای غذایی نیز به انتخاب درست و صحیح غذا در روز کمک می کند.هرم راهنمای غذاییاین هرم انواع غذاهایی که در روز می توانید مصرف کنید را در خود جای داده است. این هرم علاوه بر معرفی غذاهای سالم و مغذی، مقدار لازم برای رسیدن کالری را نیز تضمین می کند.
دسته ها : پزشکی
شنبه بیست و یکم 10 1387
X