با خنجر خود بیا و درمانــم باش 
  
  تا آخر این غزل تو مهمانم باش 

لب تشنه تر از لب کویر لـــوتم 

  با چشم ترت نوید بارانم باش 

ضحاک شدم!درفش خود را بردار 

  ای کاوه ی من ! به فکر مارانم باش 

پر قفل نمی شودشده است هردربی 

  در زیر سوال من تو می دانم باش 

محبوس شدیم میان چنگ غربت 

  دلباز تر از تمام ایرانــــــم باش
 

دسته ها : شعر
جمعه هشتم 9 1387
X