گاهی پر از جمله های یخ زده ام و گاهی پر از آواز غمگینی که چشمهای خیسم در آیینه ها می خوانند. باران، تنها بالای سر کلبه تنهایی من می بارد و آسمان دیگر آن آسمان روشن و بی ابر نیست...
دسته ها : شعر
شنبه هجدهم 8 1387
X