دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3109
تعداد نوشته ها : 10
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب

توسط این سورس کد می توانید کیس خود را به جت تبدیل کنید.

Private Declare Function Beep Lib "kernel32" (ByVal dwFreq As Long, ByVal dwDuration As Long) As Long

Private Sub Form_Load()
Show
For i = 1 To 5000 Step 10
Beep i, 50
DoEvents
Next
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
End
End Sub


دسته ها :
جمعه بیست و یکم 1 1388
X