دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2964
تعداد نوشته ها : 10
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب

توسط این سورس کد می توانید نوشته را به حالت کد در بیاورید و کد را دوباره به نوشته. این سورس به یک کاماند و یک تکست باکس نیاز دارد.


Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To Len(Trim(Text1))
a = Mid(Text1, i, 1)
b = Asc(a)
c = Chr(255 - b)
d = d + c
Next
Text1 = d
End Sub


دسته ها : کنترل
جمعه بیست و یکم 1 1388
X