چگونه با تو بگویم که دوستت دارم ....دوستت دارم بی نهایت ....

چگونه بگو یم دوستت دارم ...

بهترینم تو را که برایم بهترینی

تو را که هم زمان با تولدت در قلبم همه چیز را فراموش کردم

دستم را به تو می دهم قلبم را نیز به تو خواهم بخشید

فقط بگو ، بگو به من که می آیی ، بگو که تو نیز قلبت پیش من است

نمی خواهم عشق را گدایی کنم

اما ، قلبم بیمار تو ست

نگاهم به دنبال تو ست

فکرم همیشه و همه جا فقط با توست

چگونه قلبم را ساکت کنم

نمی توانم....

بیا ... که دیگر مرا تاب انتظار نیست ....

بیا و قلب خسته ام را بگیر ....

من فقط نگاه تو را می خواهم ...

ای که مرا دیوانه نگاهت کردی ....

من که کاری نداشتم به تو ، اما تو مهرت را به قلبم دادی

و دیوانه ام کردی ....

مهربانم ....

عزیز جانم ...

چگونه باید به تو بگویم که دوستت دارم .... بی نهایت ...

به اندازه تمام قطره های باران ...

به اندازه تمام ستاره های آسمان ...

به اندازه ...


دسته ها : عاشقانه ها
شنبه سوم 12 1387
X