در دستورات دینی آمده است که اگر سیئه ای مرتکب شدید فورا حسنه ای انجام دهید تا آن سیئه را جبران کند . زیرا اگر سیئه متراکم شود در جان انسان چرک ایجاد و او را نابیناو ناشنوا می کند برای این کار ، ذکر دائمی خدا را توصیه کرده اند.

در قرآن آمده : یا ایها الذین امنو اذکروالله ذکرا کثیرا

دائما به یاد حق باشید این دوام یاد حق نمی گذارد انسان غفلت کن. (سوره احزاب آیه 41 )

در کتاب قلب سلیم نوشته ایه الله دستغیب آمده است که منظور از یاد خدا نه این است که به زبان سبحان الله و الحمدوالله و ... گوئیم (هر چند اینها ذکر می باشد) منظور این است اگر به چیزی برخورد کردی که خدا فرموده آنرا به جای آور، انجام دهی و اگر فرموده ترک کنی آنرا رها کنی ...

خدایا به من توفیق ده تا بتوانم آنچه را که فرمودی انجام ده ، انجام دهم و از آنچه نافرمانی توست دوری کنم .آمین


دسته ها : تجسم اعمال
چهارشنبه بیست و سوم 11 1387
X