مجازاتهای جهان دیگر رابطه تکوینی با گناهانی که انجام می دهیم دارد . یعنی آنچه که در آخرت به عنوان پاداش یا کیفر به نیکو کاران و بد کاران داده می شود تجسم خود عمل آنهاست . قرآن کریم می فرماید :

یا ایها الذین آمنو تقوالله و لتنظرنفس ما قدمت لغد و اتقوالله

ای ایمان داران پروای خدا داشته باشید و هرکسی بنگرد که چه چیزی برای فردای خود پیش فرستاده و از خدا پروا کنید .

خداوند به صورت امر می فرماید هرکسی بنگردد که برای فردای خود چه پیش فرستاده است ، سخن از پیش فرستادن است یعنی شما عینا همان چیز هایی را که اکنون می فرستید خواهید داشت .

یعنی آنچه به آدمی در آن جهان می رسد اعم از نصیم بهشتی و عذاب دوزخی ، همه چیزهایی است که آدمی خودش آماده و حاضر ساخته است ، ال اینکه در این دنیا آنها را نمی شناسند و در آخرت آنها را خواهند شناخت و این مضمون آیات بسیاری از قرآن کریم است که می فرماید : روز قیامت خدا به شما خبر می دهد که شما چه می کردید یعنی اکنون خبر ندارید که چه کار می کنید روز رستا خیز از کار خویش با خبر می شوید و کردار خود را خواهید دید .

عذاب و پاداش اخروی به عقیده دانشمندان بزرگ اسلامی با ظواهر بسیاری از آیات قرآن نیز تطبیق دارد و آن اینکه هر کرداری که از ماخواه خوب و خواه بد سر می زند ، یک صورت دنیوی دارد که ما می بینیم و یک صورت اخروی دارد که هم اکنون در دل آن عمل نهفته است و روز رستاخیز پس از تحولاتی که در آن رخ می دهد شکل دنیوی خود را از دست داده و به شکل رستاخیز جلوه می نماید .


دسته ها : تجسم اعمال
چهارشنبه بیست و سوم 11 1387
X