می نویسم برای او که بهترینم است ... او که تمام لحظه ها با من است ... او که گرچه از من دور است ولی یادش لحظه به لحظه مرا دنبال می کند ... آری می نویسم به یاد او ... برای او ... او که می داند چقدر برایم عزیز است ... او که تمام زندگی ام شده ... می نویسم به یادت ای گل همیشه بهارم ....

اگه دنیا پر شه از ستاره ... بازم میگم برای من یه ماهه ... اگه دنیا قهر کنه با دل من ... اگه ماهم بدتا کنه با دل من .... خوشم که من تا آخرش یه رنگ بودم ... خوشم که من تا آخرش یه حرف زدم .... دوستت دارم ... دوستت دارم ... دوستت دارم ....


دسته ها : عاشقانه ها
سه شنبه بیست و چهارم 10 1387
X