اسکله ی ناز چشات                        

                کاری دارم                                           

                            یه قایقم

 

تو ساعته یه ربع به عشق  

                          عقربه ی دقایقم  

                                              گرمی دستای تو رو             

                به صدتا دنیا نمی دم        

 هر وقت که یارم تو بودی    

                            بی کسیو نفهمیدم   

  تو بند دل

                سلول عشق                   

                                   حبس نگاتو می کشم                 

ولی بازم رو میله هاش                                                      

عکس چشاتو می کشمآی قصه ی بی سر و ته 

شعر بدون قافیه   

                    برای مرگ این دختر

                                                 نبودن تو کافیه ....


دسته ها : عاشقانه ها
شنبه نوزدهم 11 1387
X