☆پادشاه آسمان☆

وقتي كسي نيست به او فكر كني،به آسمان بينديش‌؛در آنجا كسي هست كه هميشه به تو فكر مي كند.

...

چه زود فراموش مي شوم

انگار سالهاست كه من مرده ام

اما هنوز ذهن زخمي ام

ياد تو را نشانه مي رود.

[ سه شنبه 5 2 1391 ] [ ] [ <-miss-A-> ] [ (7) نظر ]