☆پادشاه آسمان☆

وقتي كسي نيست به او فكر كني،به آسمان بينديش‌؛در آنجا كسي هست كه هميشه به تو فكر مي كند.

...

با حرير پيله هاي كاغذي

واسه من جاده رو ابريشم نكن

من به پــــــــــــ روانــــــــه شدن نمي رسم

حرمت فـــــــــــا صــــــلـــــــــــه مون وكم نكن.

[ سه شنبه 5 2 1391 ] [ ] [ <-miss-A-> ] [ (2) نظر ]