دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1855
تعداد نوشته ها : 5
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
  1.     خداوند نیکوکاران را دوست دارد.((سوره بقره آیه 195/آل عمران 134و مائده 13و 93))
  2.     خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. ((مائده42/حجرات 9و ممتعنه 8))
  3.     خداوند کسانی را در راه اوهمچون سدی آهنین در صفی متحد و پایدار می جگند دوست می دارد. ((صف 4))
  4.     خداوند صابران را دوست دارد.((آل عمران146))
  5.     خداوند پرهیزکاران را دوست دارد.((آل عمران76 وتوبه 7و4))
  6.    خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست دارد.((بقره 222))
  7.     خداوند کسانی را که برابر مومنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومند دوست دارد.((مائده 54))
  8.     خداوند پاکیزگان را دوست دارد.((توبه 108))
  9.     خداوند کسانی را که از پیامبر (ص) پیروی می کنند دوست دارد.(( آل عمران 31))
  10.     خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.((آل عمران 159))

دسته ها :
سه شنبه هفدهم 10 1387
X