روزی همه دانشمندان مردند و وارد بهشت شدند آنها تصمیم گرفتند تا قایم باشک بازی کنند متاسفانه انشتین اولین نفری بود که باید چشم می گذاشت. او باید تا 100 میشمرد و سپس شروع به جستجو میکرد...همه پنهان شدند الا نیوتوننیوتون فقط یک مربع به طول یک متر کشید و درون آن ایستاد. دقیقا در مقابل انشتین…97, 98, 99.100. انشتین شمرد.او چشماشو باز کرد ودید که نیوتون در مقابل چشماش ایستاده. انشتین فریاد زد نیوتون بیرون( ساک ساک) نیوتون بیرون( ساک ساک(نیوتون با خونسردی تکذیب کرد و گفت من بیرون نیستم...او ادعا کرد که اصلا من نیوتون نیستم. ...تمام دانشمندان از مخفیگاهشون بیرون اومدن تا ببینن اون چطور میخواد ثابت کنه که نیوتون نیست... ..نیوتون ادامه داد که من در یک مربع به مساحت یک متر مربع ایستاده ام... که منو نیوتون بر متر مربع میکنه  ............از آنجایی که نیوتون بر متر مربع برابر یک پاسکال می باشد بنابراین من پاسکالم پس پاسکال باید بیرون بره (پاسکال ساک ساک( 

بازگشت به صفحه ی اصلی


دسته ها : طنز
پنج شنبه دهم 2 1388
X