زندگینامه امام خمینی(ره) 
15 خرداد مطلع قیام
جمعیت را دویست هزار نفر تخمین می‌زدند که اکثراً وصیت کرده و از خانه خارج شده بودند. اغلب مردم به سلاح‌های سرد و بعضاً به سلاح گرم مسلح بودند. یک موتور برق قوی حاضر بود تا در صورت قطع برق توسط ماموران بلافاصله مورد استفاده قرار بگیرد. دوازده بلندگو در مدرسه فیضیه مسجد اعظم، صحن حضرت معصومه و میدان آستانه نصب شده بود و دهها ضبط صوت بزرگ و کوچک در کنار منبر آماده ضبط سخنرانی امام بودند. دهها نفر نیز با قلم و کاغذ آماده ثبت سخنان امام بودند.
حملات کوبنده امام به شاه و اسراییل بی‌نظیر بود.و سخنرانی آتشین پایان گرفت در حالیکه رژیم شهامت هیچ اقدامی را در خود ندید. ساعتها بعد در حالیکه سکوتی سنگین بر شهر سایه انداخته بود روح الله الخمینی در تاریکی شب دستگیر و راهی پایتخت شد حتی کشتن او نیز مقدمه‌ای برای انفجار بغض میلیونها زن و مرد بود. تنها چاره دور کردن او از میهنش تبعید آغاز فصل جدید بود. پانزده سال بعد در دوازدهم بهمن موج خروشان ملتی بزرگ به استقبال از رهبری شتافت که سالها بار سنگین رهبری مبارزه را در غربت و به دور از وطن بر دوش کشید و راضی به ذلت و خواری هم میهنان خویش نگشت. او سرافراز و پیروز به میهن بازگشت.

سه شنبه اول 11 1387
X