خدا برایم کافیست

 

 

حسرت لحظه ها را میشمرم...

حسرت گفتن ها و نوشتن ها..

 

حسرت واژه های نگفته

حسرت کلمات منجمد...

حسرت ...

حسرت برایم طنین آور اسم توست..

یادآور خوش آهنگ یک کلام..

حسرت یعنی غروب غریبانه ی دلی غمزده...

حسرت یعنی طلوع صبح پرواز..

پرواز بسوی بی نهایت...

پرواز در آسمان نیستی...

پرواز در افق های دور...

حسرت یمنی بستن چشمانی که می توانست باز بماند و ببیند...

ولی بسته شد و ...

حسرت یعنی من...

یعنی تو..

یعنی دنیایی از فاصله ها...

حسرت یعنی ....

یعنی قدر ندانستن با هم بودن ها....

حسرت یعنی ندانستن...

حسرت یعنی اشکانی که از چشمم می لغزند..

حسرت یعنی تو رفتی...

ولی جامانده ام من...

حسرت یعنی...

بالهای شکسته ی من...

و دنیای  سپید تو...

و باز...

خواجه امیری  آرام میخواند...

خدا حافظ ای هم نشین همیشه...

تو تنها نمی مانی ای مانده بی من...

تو را می سپارمم به دلهای خسته....

 

 


دسته ها :
شنبه نهم 9 1387
X