کرم های ضد آفتاب در برابر آلودگی هوا بی تاثیر ااند
با توجه به اینکه در فصل زمستان آلودگی هوا افزایش می یابد برخی از افراد برای حفاظت پوست خود در برابر آن از کرم های ضد آفتاب استفاده می کنند که هیچ تاثیری ندارد.


دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X