اس ام اس با دو ترجمه فارسی و انگلیسی

Nothing's as good or as bad as it appears.

(Bushrod H. Campbell)

 آن خوبی یا بدی که به نظر می آید نیست. هیچ چیز به


دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X