اس ام اس با دو ترجمه فارسی و انگلیسی

When everyone is wrong, everyone is right.

(Nivelle de la Chaussee)

آن هنگام کههمگان در اشتباهند همان زمانی است که همگی درست می گویند.


دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X