اس ام اس با دو ترجمه فارسی و انگلیسی

Call no man foe, but never love a stranger.

(Stella Benson)

هیچ کس را دشمن مخوان; اما هرگز به بیگانه ای نیز عشق مورز.


دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X