اس ام اس با دو ترجمه فارسی و انگلیسی

The lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters.

(Friendrich Nietzsche)

آدم تنها خیلی زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود می گذارد.


دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X