در زمانی که وفا قصه‌ی برف در تابستان است و صداقت گل نایابیست به که باید گفت با تو خوشبخت‌ترین انسانم
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X