زن به شوهرش میگه:تو هندوستان یک زن رو به قیمت یک گوسفند فروختند ..به نظر تو این بی انصافی نیست ؟؟؟؟شوهره میگه:نه اگه زن خوبی باشه می ارزه.....
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X