پندی از یک داغ دیده: هرگز به علامت آبی و قرمز روی شیر توالت اعتماد نکن!
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X