نگاه ما به زندگی و کردار ما تعیین کننده ی حوادثی است که بر ما می گذرد
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X