وقتی شخصی گمان کرد که دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت خود را آماده کند
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X