حقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو بکن
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X