انسانها همه در یک چیز مشترکند و آن هم این است که همه با هم تفاوت دارند
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X