مسیج جالب  

اگه یه خودکار داشتی که فقط اندازه ی نوشتن یک جمله جوهر داشت باهاش چی مینوشتی؟؟؟ خدایا دوست دارم


دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X