چرا کودکان اینقدر باهوش و بزرگسالان تا این اندازه نادانند؟ شاید نظام آموزش همگانی است که افراد را نادان بار می آورد
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X