اگر علم بشر مشکلاتی را نیز پدید آورده است،‌ با اتکای به جهل نمی توان بر این مشکلات فایق آمد 
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X