این رو من نباید بگم ولی تو یه عیب خیلی بزرگ داری اونم اینه که : . . . . . نمیشه دوستت نداشت 
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X