یکی یه سگ فلج داشته، هر وقت دزد میومده، سگه رو می گذاشته توی فرغون و دنبال دزده می‌دویده
دسته ها : sms
چهارشنبه هفتم 12 1387
X