اس ام اس (پیامک) اول بهار "بهار" بهترین بهانه برای آغاز و "آغاز" بهترین بهانه برای زیستن است.
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X