2. مهدی اکبری
ردیف موضوع اجرا حجم
(
KB)

 

1 مگه هر کی که بد شد دل نداره

106

 

2 هر کی می آد پیشم می گه، داره میره کرب و بلا

157

 

3 می رسد با ناله و غم، کاروانی غرق ماتم

892

 

4 حسین ای عشق مادر

322

 

5 عشق تو در ضمیرم، به زلف تو اسیرم

631

 

6 اگر ساقی حسین است من می نخورده مستم

452

 

7 بذار بیام دوباره کربلا رو ببینم

269

 

8 حسین وای 

304

 

9 سینه زدن برا حسین افضل اعمال منه 282

 

10 یه عمره به عشق تو بی قرار و اسیرم

761

 


X