اگر شما از شکل یک نواخت آبی رنگ کادر خوش آمد گویی ویندوز XP خسته شده اید، وقت آن است که خودتان دست به کار شوید! یرای این کار به محیط Registry رفته و مسیر های زیر را دنبال کنید:

 

HKEY_USERS \DEFAULT \Control Panel\ Desktop

 

سپس در قسمت محتویات Desktop به دنبال مقداری از نوع String Value با نام Wallpaper بگردید.

 

دو بار بر رویش کلیک کرده و مسیر تصویر گرافیکی مورد نظر خود را به آن بدهید و سپس کامپیوتر را راه اندازی کنید.

 

توجه:

 

نوع فایل باید حتماً از نوع بیت مپی (BMP) باشد.

 

بهتر است که ظرفیت فایل کم باشد و اندازه آن به اندازه طول وعرض مانیتور باشد. مثلاً 1024*768

 

در مسیر دهی و نوع فایل اگر خطایی رخ دهد، هیچ گونه تصویری به نمایش در نخواهد آمد. Blank Mode

 

اگر در مسیر دهی فایل دچار مشکلی شدید و یا خواستید تصویر خوش امد گویی را به همان حالت اول در اوردید، می توانید به همان مسیر بروید و  مقدار  (None) را برای رشته در نظر بگیرید.(یعنی به جای اون ادرس کلمه ی    (None)را بنویسید)