محرومیت طوطی بی تربیت

 

لندن: یک طوطی که همواره به شهروندان انگلیسی فحاشی می کند، به دستور مسئولان مربوطه، از حضور در اماکن عمومی منع شد.
     این طوطی که پیش از این متعلق به یک راننده کامیون بود و بااو زندگی می کرد، چندی پیش به مرکز نگهداری پرندگان انتقال یافت، اماهمواره به بازدیدکنندگان فحاشی می کند و حرف های رکیک و زشت می زند. به خاطر همین دشنام دادن به بازدیدکنندگان، مسئولان این مرکز تصمیم گرفتند او رااز حضور در اماکن عمومی محروم کنند. قرار است این طوطی فحاش باشرکت در کلاس های تربیتی ادب شود.


X