بهترین تروجان موجود برای هک کردن ایدی و اکانت اینترنت

.....iRcHaTaN-Ps 7.1..... 

تروجان معروف و قوی

.....Magic ps 1.5 Se.....

نشان دادن پسورد های ستاره دار

.....Show Stars.....

تروجان 100%قوی

.....SnakeEditServer.....

این هم از نایس

.....Nice2.....

نشان دادن پسورد میل دیگران که از کامپیوتر شما چک کردن

.....Mail PassView 1.30.....

یک تروجان خوب

.....Behzad-psV1.7.....

برنامه ای قوی برای لاک کردن آی دی

.....Id Locker 72.....

برنامه ای قوی برای لاک کردن آی دی100%

.....Y!AccountLockerPro.....

این هم دوتا برنامه برای نشان دادن پسو رد ستاره ای

.....AsterWin1.....

.....Asterisk Logger v1.....

.....Big-Killer-V6.0.....

اخرین ورژنRUSH که روم و یاهو تونل رو میزنه

.....RUSH.V13.....

.....BlackbeautyV3.....

.....Fuckyou-Ytunnel.....

....booter.....

 

 

این هم برای تست کردن پرکسی

.....test proxy.....

 

 

با این برنامه هرگز بوت نخواهید شد آخرین ورژن نستی چت

یاهو 8  با این برنامه بوت نمیشوید

.....Yahoo-Beta..8.....


X