این فایل باعث میشه که ساعت قربانی هر 10 ثانیه یک بار 1 ثانیه عقب بیفته.
Download


Drive Opener
این فایل باعث میشه که هر بار CD تو سی دی درایو قرار داده بشه اتوماتیک Eject بشه.
Download

Fake Format
این فایل باعث میشه که کامپیوتر قربانی به طور تقلبی فرمت بشه و بهش سکته قلبی بده!
Download

Rotate
این فایل باعث میشه که دسکتاپ قربانی از زاویه های مختلف بچرخه.
Download

Avoid
این فایل باعث میشه که دکمه Start از موس فرار کنه!
Download
X