چندین شبکه ارتباطی بی سیم وجود دارد، اما کدام یک بهترین انتخاب برای یک لپ تاپ دارای ویندوز xp  به شمار می رود؟

 بهترین ارتباط معمولاً سریعترین ارتباط است. پس شبکه بدون سیمی را انتخاب کنید که بهترین قدرت سیگنال را به شما ارایه می دهد، اول یک کلیک راست بر روی ایکن شبکه ارتباطی در داخل system tray خود انجام دهید و سپس یک موقعیت را از منوی انتخاب کنید. یک کادر ارتباط و گزارشی از قدرت و توان سیگنال موجود را به شکل علامت های سبز نمایش می دهد. قویترین ارتباط مربوط به 5 علامت سبز از این ارتباط می بتشد. حالا کادر را ببندید اگر توان سیگنال شما پایین است. با یک کلیک راست بر روی ایکن شبکه ، گزینه view available wireless network را از منوی انتخاب کنید. فهرستی از شبکه های ارتباطی بدون سیم مرتبط با لپ تاپ شما نمایش داده می شود. یکی از شبکه های ارتباطی بدون سیم را انتخاب و روی connect کلیک کنید. بعد از چند لحظه شما یک ip جدید دریافت می کنید. همراه با نوعی اطلاع از توان تماس خود دوباره وضعیت ارتباط را بررسی کنید. اگر شما سیگنال بهتری داشته می توانید با همین ارتباط جدید باقی بمانید در غیر این صورت دیگر شبکه ها را امتحان کنید
دسته ها : کامپیوتر
پنج شنبه سوم 5 1387
X