دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 976
تعداد نوشته ها : 1
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

بسم الله الرحمن الرحیم

قاصدك هان چه خبر آوردي؟.از كجا وز كه خبر آوردي.

خوش خبر باشي اما اما گرد بام و در من بي ثمر ميگردي.

انتظار خبري نيست مرا. نه ز ياري نه ز ديارو دياري ـ باري

برو آنجا كه بود چشمي و گوشي با كس

برو آنجا كه تورا منتظرند.

قاصدك!

در دل من همه كورند و كرند.

دست بردار از اين در وطن خويش غريب.

قاصد تجربه هاي همه تلخ

با دلم مي گويد : كه دروغي تو دروغ كه فريبي تو فريب.

قاصدك! هان ولي...آخر...اي واي!

راستي آيا رفتي با باد؟

با تو ام آي كجا رفتي ؟آي......؟

راستي آيا جايي خبري هست هنوز؟

مانده خاكستر گرمي جايي؟

در اجاقي ـ طمع شعله نمي بندم ـ خردك شرري هست هنوز؟

قاصدك

ابرهاي همه عالم شب و روز

در دلم مي گريند.

مهدي اخوان ثالث

دسته ها :
يکشنبه هجدهم 4 1385
X