صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3471
تعداد نوشته ها : 7
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب

خداوندا !
به هر که دوست میداری بیاموز
             که عشق از زندگی کردن بهتر است
                    و به هر که  دوست تر میداری بچشان
                             که دوست داشتن از عشق برتر است
                                        کوچ دستانت دیگر چیزی از من نماند

                           ♥               ♥      ♥    ♥    ♥

ای که می پرسی نشان عشق چیست
 عشق چیزی جز ظهور مهر نیست
 عشق یعنی مهر بی چون وچرا
 عشق یعنی کوشش بی ادعا
 عشق یعنی مهر بی اما ، اگر
 عشق یعنی رفتن با پای و سر
 عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست
 عشق یعنی جان من قربان اوست
عشق یعنی خواندن از چشمان او
 حرفهای دل بدون گفتگو
 عشق یعنی عاشق بی زحمتی
 عشق یعنی بوسه بی شهوتی
عشق ، یار مهربان زندگی
بادبان و نردبان زندگی
عشق یعنی دشت گلکاری شده
 در کویری چشمه ای جاری شده

عشق یعنی یک سلام بی جواب
عشق یعنی حسرت تشنه به آب
عشق یعنی یک شب پر رمز و راز
عشق یعنی کوله باری از نیاز  
عشق یعنی چشمه آب زلال    
عشق یعنی یک فروغ بی زوال 
عشق یعنی در شب در ماندگی   
خسته از این روزگار بندگی  
معنی عشق و دل و دلدادگی
در کتاب قصه ای از بچگی   
در میان لحظه های خستگی       
عقل را شالوده بود این زندگی    
تا که یک شب ، پیغام خدا    
از درون برق و سیم و از هوا  
همچو تیری گرم و تیز  
بر نشان قلب من با صد ستیز 
بر نشست و شعله زد بر خرمنم  
روح من پرواز دادی از تنم       
ای یگانه سرنشین قلب من       
ای طنین بی رقیب آهنگ من     
عشق یعنی بوسه ای از راه دور
عشق یعنی کاسه ای لبریز نور
عشق یعنی خواب من با یک خیال
عشق یعنی یک فروغ بی زوال

   ♥               ♥      ♥    ♥    ♥

ندیدی چشمهایم زیر پایت جان سپرد آخر
 گلویم از صدای، های هایت جان سپرد آخر
 نفهمیدی صدایم بغض سنگینی به دوشش بود
اما از جفایت جان سپرد آخر
 نترسیدی بگوید عاشقی نفرین به آیینت
 که از چشمان جادویت خدایت جان سپرد آخر
 نمی دانی و می دانم که
 دل در خواهش آن انزوایت جان سپرد آخر
 چقدر عزلت نشینی از برای یار دلگیر است
بخوان شعرم که شعرم در هوایت جان سپرد آخر

   ♥               ♥      ♥    ♥    ♥

زندگی یک آواز است ... آن را زمزمه کن
 زندگی یک منظره است ... آن را نقاشی کن
زندگی یک موسیقی است ... با آن برقص
 زندگی یک بازی است .. آن را بازی کن
 زندگی یک لحظه شاد است .. آن را با دیگران قسمت کن دوست بدار و دوست بدار اول خودت رو بعد دیگران رو ... حق تو و همه ما است که خوشبخت زندگی کنیم و به خواسته هامون برسیم . پس برای گرفتن سهمت از زندگی تلاش کن .. تسلیم نشو

   ♥               ♥      ♥    ♥    ♥

        دنیا چه لغت عجیبی
                       عشق چه زیبا و چه خوبی
                                       شادی چه واژه دروغی

       تنها چه کلمه آشنایی
                       اشک همیشه تو با مایی
                                       غم در وجود ما پر
                                                  زندگی مثل صدف مثل در

    مرگ همیشه با ماست
                     مردن از غم من کاست
                                     خدای بزرگ و بی رقیب 
                                                برای من تکیه ای هست و امید

     پرواز برام یه آرزوست
                   رفتن به آسمونو نزدیک شدن به یک دوست
                                     سلام اول و آمدن و بودن 
                                                 خداحافظی فقط برای رفتن

پس والسلام ای روزگار بی وفا

   ♥               ♥      ♥    ♥    ♥
من / عشق
پاک                  یعنی
سرزمین                      لحظه
یعنی                                 بیداد
عشق                                    من
باختن                                                          عشق
جان                                                                        یعنی
زندگی                                                                             لیلی و
قمار                                                                                مجنون
در                          عشق یعنی ...            شدن
ساختن                                                                                  عشق
دل                                                                                      یعنی
کلبه                                                                           وامق و
یعنی                                                                      عذرا
عشق                                                              شدن
من                                     عشق
فردای                                یعنی
کودک                          مسجد
یعنی               الاقصی
عشق /  من
عشق                                           آمیختن                                            افروختن
یعنی                                  به هم          عشق                                  سوختن
چشمهای                        یکجا                    یعنی                          کردن
  پر ز                   و غم                            دردهای                گریه
خون/ درد                                                    بیشمار
عشق                                     من
یعنی                             الاسرار
کلبه                    مخزن
اسرار     یعنی
من

   ♥               ♥      ♥    ♥    ♥
و اما عشق
دل سوخته ای میگفت:
 قهر با عشق نا ممکن است !

A broken-hearted said:
 that is impossible to break off the LOVE
چرا که خورشید عشق خاموش نمی شود،
گوئی که خاموش شود؟!
یقینا فراموش نمیشود.
Because; the sun of love never
Stops sgining !
Supposing it fails ?! Certainly it
Would not be forgotten!

   ♥               ♥      ♥    ♥    ♥

چشم وقتی زیباست که پر از اشک باشه
اشک وقتی زیباست که پر از عشق باشه
عشق وقتی زیباست که مال تو باشه
تو وقتی زیبایی که مال من باشی
عشق آن نیست که یک دل به صد عاشق دادن

   ♥               ♥      ♥    ♥    ♥

ای شب از رو یای تو رنگین شده                سینه از عطر توام سنگین شده
ای بروی چشم من گسترده خویش                شایدم  بخشیده از اندوه  بیش
همچو بارانی که شوید جسم خاک                هستیم  زآلودگی ها کرده  پاک
ای   تپش های  تن  سوزان  من                    آتشی  در  سایه  مژگان  من
ای  ز  گندمزارها   سرشارتر                    ای ز زرین شاخه ها پر بار تر
ای د ر بگشوده  بر  خورشیدها                    در  هجوم  ظلمت   تردید ها
با توام دیگر ز دردی بیم نیست             هست اگر جز درد خوشبختیم نیست
ای دل تنگ من و این بار نور؟                 هایو هوی زندگی در قعر گور
ای دو چشمانت چمنزاران من                 داغ چشمت خورده بر چشمان من
پیش از اینت گر که در خود داشتم                   هر کسی را تو نمی انگاشتم
درد تاریکیست درد خواستن                      رفتن  و بیهوده  خود را کاستن
سر نهادن بر سیه دل سینه ها                    سینه  آلودن به  چرک  کینه ها
در نوازش نیش ماران یافتن                         زهر  در  لبخند  یاران  یافتن
زر نهادن در  کف  طرارها                          گمشدن  در  پهنه   بازارها
آه  ای  با جان  من  آویخته                           ای مرا از گور من انگیخته
چون ستاره با دو بال زر نشان                        آمده از دور  دست  آسمان
آه ای روشنان طلوع بی غروب                     آفتاب  سرزمین های  جنوب
آه  آه  ای از سحر  شاداب  تر                     از بهاران تازه تر سیراب تر
عشق دیگر نیست این این خیرگیست         چلچراغی در سکوت و تیرگیست
عشق چون در سینه ام بیدار شد                  از  طلب  پا تا  سرم  ایثار  شد
این  دگر من  نیستم  من نیستم              حیف از آن عمری که با من زیستم
ای نفسهایت  نسیم  نیمخواب                   شسته از من لرزه های اضطراب
خفته در لبخند فرداهای من                         رفته  تا اعماق  دریاهای  من

   ♥               ♥      ♥    ♥    ♥

عاشقت خواهم ماند..............................بی آنکه بدانی.
دوستت خواهم داشت............................بی آنکه بگویم.
درد دل خواهم گفت.................................بی هیچ کلامی.
گوش خواهم داد..................................بی هیچ سخنی.
در آغوشت خواهم گریست.......................بی آنکه حس کنی.
در تو ذوب خواهم شد..............................بی هیچ حرارتی.
 اینگونه شاید احساسم نمیرد


دسته ها :
چهارشنبه هفتم 12 1387
X