آمده ام من به زیارت تو=حسینجانم 2

 

آرزویم بود شفاعت تو= حسن جانم 2

 

فدای خاک پاک کربلایت

 

جان همه جهانیان فدایت

 

تو پادشاهی وهمه گدایت

 

گدای بی نوای این سرایت =حسین جانم

 

تو پادشاه کشور وجودی

 

تو رکنی وقیامی وقعودی

 

تو معنی رکوعی وسجودی

 

دل از تمام ماسوی ربودی=حسین جانم 2

 

توئی توئی حسین سربریده

 

تنت میان خاک وخون طپیده

 

خواهر تو تن تورا چو دیده

 

ناله زد وصیحه زدل کشیده= حسینجانم 

 

دین خدا زنده شداز قیامت

 

من بفدای ایده ومرامت

 

طنین فکنده در جهان کلامت

 

شنیده ابناء بشر پیامت =حسینجانم 2

 

قبول دارم که گناه کارم

 

ولی ببین دیده اشکبارم

 

سیه شده تمام روزگارم

 

منکه به غیر تو کسی ندار=حسینجانم  

 

زائر شرمنده ورو سیاهم

 

آمده ام تا که دهی پناهم

 

به بارگاه خویش ده تو راهم

 

سیاه رو هستم وعذرخواهم=حسینجانم2

 

تو دعوتم کرده ای آمدم من

 

معترفم معترفم بدم من

 

خجل زکردگار سر مدم من

 

طالب جود وعفو بیحدم من=حسینجانم

 

این شب جمعه را تو ای حسینجان

 

تفضلی نما بما زاحسان

 

ماهمه میهمان کوی توئیم

 

یک نظری نما به میهمانان=حسینجانم

التماس دعا:محسن زاده
دسته ها :
چهارشنبه بیست و ششم 1 1388
X