اینجا بهشت سرخ بدنهای بی سر است

 

اینجا نگار خانۀ گلهای پرپر است

 

اینجا منا ومشعر وبیت الحرام ماست

 

این جا حریم قدس شهیدان داوراست

 

اینجاست قتلگاه شهیدان راه حق

 

اینجا مزار قاسم وعباس واکبر است

 

اینجا به جای جامه احرام ما به تن

 

زخم هزار نیزه وشمشیر وخنجر است

 

اینجا دو طفل زینبم افتد به روی خاک

 

این جا به روی سینۀ من قبر اصغر است

 

اینجا برای پیکر صد چاک عاشقان

 

گرد وغبار کرببلا مشکوعنبر است

 

اینجا چو آفتاب سرم بر فراز نی

 

بر کودکان دربدرم سایه گستر است

 

اینجا تنم به زیر سم اسب توتیا

 

اینجا سرم به دامن شمر ستمگر است

 

اینجا به جای جای گلوی بریده ام

 

گلبوسه های زینب وزهرای اطهر است

 

اینجا بیاد العطش کودکان من

 

هر صبح وشام دیده میثم زخون تر است

التماس دعا: محسن زاده  

دسته ها :
چهارشنبه بیست و ششم 1 1388
X