کریلا بوی گل لاله میده

 

کربلا به سینه ها ناله میده

 

کربلا مثل بهشته – با صفاست

 

باغ گلهای عزیز مصطفی است

 

لاله های پرپرش دیدنیه

 

قبر شش گوشه چه بوسیدنیه

 

کربلا فروغ عا لمین داره

 

کربلا قتلگه حسین داره

 

کربلا بوی گل یاس داره

 

علقمه داره وعباس داره

 

کربلا اصغر ششماهه داره

 

طفل بی شیری تو گهواره داره

 

کربلا یعنی که رو دست پدر

 

با تیر سه شعبه جون میده پسر

 

کربلا دیده که زینب چی کشید

 

وقتی که برادرش شده شهید

 

روی تل زینبیه ای خدا

 

به گوشت میاد صدای آشنا

 

صدای حسین حسین زینبه

 

روز روشن پیش چشمونش شبه

 

آخه دیده بود که شمر روسیاه

 

میدوید از کینه سوی قتلگاه

 

خنجر هندی به دست اون لعین

 

تاجدا کنه سر سلطان دین

 

دخترفاطمه روی تل چو دید

 

ناله از سینه پر درد کشید

 

میدونید که شمر بی حیا چه کرد

 

با عزیز دل مصطفی چه کرد

 

سر آقامونو ازجفا برید  

     

 همه دیدند که از قفا برید

التماس دعا : محسن زاده

  
دسته ها :
چهارشنبه بیست و ششم 1 1388
X