همدرد علی

 

دردم آرام نشد تا که غمت را دیدم

 

سوختم تا به سحر از جگرم نالیدم

 

تو که بودی یل خیبر شکن هاشمیان

 

بارها بازوی تو زین سببت بوسیدم

 

سخنی گو تو که شاید دلم آرام شود

 

تا حیاتم دهی و زنده شود امیدم

 

من اگر ناله کنم درد امانم بُرده

 

بارها از ستم جور بخود پیچیدم

 

این همه سال به تو زهره تابان بودم

 

به امیدت همه شب بهر تو می تابیدم

 

آن زمان خواست عدو آتش کین افروز

 

من زجان تو و طفلان خودم لرزیدم

 

دل لرزان تو را زیر لگد حس کردم

 

من خودم هیچ برای دل تو لرزیدم

 

درد برده رمق و تاب و توان نیست مرا

 

ورنه می شد به خدا بهر تو می خندیدم

 

این مصیبات که آمد به سرم هیچ نبود

 

فقط از غربت و مظلومی تو  رنجیدم

 

سروده کمال مومنی

التماس دعا : محسن زاده

 
دسته ها :
دوشنبه سی یکم 1 1388
X