یابن الحسن اى نگار زهرا   

  تعجیل نما بهار زهرا

 

بگشا تو گره ز کار زهرا     

 بنما به همه مزار زهرا


در باز کن اى امید دلها  

 شد وقت عطا و عید زهرا


اى کوثر جارى دل من

بنما نظرى به مشکل من


بگذار قدم به منزل من

تو نور بده به حاصل من


تا من در خانه‏ ات بمانم

جان را به قدوم تو فشانم


جز تو به خدا کسى ندارم

از دورى تو بى قرارم


بنگر که چگونه گشته کارم

عادت به گناه شد شعارم


گر تو بدهى ز نو توانم

مقبول شوم در امتحانم


برگرد قرار جان زهرا

ما را تو بخر به جان زهرا


تا اینکه به کار تو بیاییم

یارى تو تا فرج نماییم


اما همه بى قرار باشند

آشفته در انتظار باشند


گلشن به همه نوید داده

وعده به ظهور عید داده


آید ثمر تمام خلقت

ایجاد گر قوام خلقت


آید گوهر نبى اکرم

نور بصر سفیر اعظم


زیبایى دامان خدیجه

شادابى گلشن خدیجه


آید همه ى امید حیدر

ساقى برسد ز عصر کوثر

 

آنکس که فروغ جاودان است

محبوب زمین و آسمان است

 

جانم شده مبتلاى زهرا

آید ز حرم صداى زهرا

 

یک عمر دویده‏ ام که آید

بر گوش دلم نواى زهرا

 

از لطف خداى مهربانم

شد خلقت ما براى زهرا 

التماس دعا: محسن زاده

      


دسته ها :
جمعه بیست و هشتم 1 1388
X