صفحه ها
دسته
دوستان وبلاگي
منابع و ماخذ وبلاگ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 232175
تعداد نوشته ها : 352
تعداد نظرات : 72
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

تاریخ : 30/5/1338

موضوع : روحانیون  

یکی از نزدیکان به آیت اله بروجردی اظهار داشته در ملاقات شاهنشاه و آیت‌اله بروجردی از طرف ایت‌اله در چند مورد از جمله دادن حق امتیاز تلویزیون به حبیب ثابت که از سران فرقه بهائی در ایران است موضوع اعطای حق آزادی به بانوان و لغو تعداد زوجات و خرابی وضع فرهنگ و تشکیل اردوگاههای‌تابستانی و هم‌نشین کردن دختران‌وپسران جوان در این‌اردوگاهها از شاهنشاه گله شده است و همچنین گله شده که دولت بازاریها و اهل منبر را تحت مضیقه قرار داده است و در نتیجه‌ازطرف‌شاهنشاه‌بایت‌اله قول داده میشود که نظریات مشارالیه تحت رسیدگی و توجه دقیق قرار خواهد گرفت و پس از مراجعت بتهران مقرر میدارند که شخص متدین و یا متظاهر دین و دیانت برای وزارت فرهنگ در نظر گرفته شود و از طرفی بدولت دستور میدهند که در حال حاضر بهیچوجه موضوع آزادی نسوان و دادن حقوق اجتماعی بانان را عنوان نکنند ولی کارگردانان شورایعالی بانوان ایران با اطلاع از این موضوع کوشش میکنند که در این مورد از وجود مقامات خارجی و جراید و مجلات فرانسوی استفاده نموده و مانع مسکوت گذاردن موضوع گردند.

18894الف 31/5/1338

گیرندگان : سازمان اطلاعات و امنیت قم جهت اطلاع و تعیین صحت و سقم

منبع :

http://www.15khordad42.com

 


دسته ها : اسناد انقلاب
يکشنبه بیستم 11 1387
X