پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۹ اسفند ۱۳۵۷ حزب جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرد. بنیانگذارن آن سید محمد حسینی بهشتی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه‌ای و محمد جواد باهنر هستند. پس از حادثهٔ انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و کشته شدن بیشتر اعضای اصلی، این حزب غیر فعال است. روزنامهٔ جمهوری اسلامی به مدیر مسئولی مسیح مهاجری، روزنامهٔ رسمی این حزب است


پنج شنبه سوم 11 1387
X